הזנת פרטים למתעניינים של חברת פרוקסימו – מערכת לשליטה על דוד השמש