הזנת פרטי ליד - אפריקול, פחם אפריקאי למסעדות וקייטרינג