הכנסת פרטי ליד חדש ל BeeperUpsale ע"י נציג צ'אט ביפר